Het oudere kind

Kom langs voor behandeling en advies

Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep. Kinderen van deze leeftijd zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.

De behandeling is gericht op het oefenen van motorische vaardigheden, waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt. Het doel is dat het kind fysiek en sociaal beter functioneert in zijn omgeving. Er kan ook advies worden gegeven op het gebied van sporten.

Redenen om contact op te nemen met de kinderfysiotherapeut zijn:

• taal-, lees en rekenmoeilijkheden
• dyslexie
• faalangst
• ruimtelijke oriëntatie-problemen
• geen dominante hand
• schrijfproblemen
• contact met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam
• overgevoeligheid voor omgevingsfactoren als geluid, aanraking etc.
• termen als DCD / ADHD / PDD-NOS / NLD
• hersenletsel t.g.v. een ongeluk
• jeugdreuma
• longproblemen (CF / ademhaling / astma)
• orthopedische klachten / na fracturen en immobilisatie (gips/tape)
• houdingsproblematiek

Onze specialisten

Neem contact op voor persoonlijk advies
Anke Visser

Anke Visser

Fysiotherapeut en Psychomotorisch therapeut, ParkinsonNet therapeut, PWR! en LSVT BIG certified, ReAttach therapeut. Aangesloten bij duizeligheidsnet.BIG 39036669704

anke@fysiodeloten.nl
Hilda Wijnja

Hilda Wijnja

Fysiotherapie, Kinderfysiotherapie en Sport

info@hildawijnja.nl
Gerben Oosterhout

Gerben Oosterhout

Fysiotherapeut / (kinder)Osteopaat, Dry Needling, Medical Taping, aangesloten bij duizeligheids netwerk. BIG 79036669104

gerben@fysiodeloten.nl