Duizeligheid en balans

Wij helpen u verder

Een duizelig gevoel is moeilijk onder woorden te brengen. Duizeligheid is altijd een symptoom, het is nooit een zelfstandig ziektebeeld. Het kan als zeer bedreigend worden ervaren: het brengt je letterlijk en figuurlijk uit balans. Er kan een gevoel van onzekerheid ontstaan in het dagelijkse leven. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn vaak groot, soms leidt dit zelfs tot verlies van zelfstandigheid. Elke stoornis op één van de plaatsen van het evenwichtssysteem kan duizeligheid en/of evenwichtsklachten veroorzaken.

Een acute aandoening van een van de evenwichtsorganen leidt tot heftige draaiduizeligheid met misselijkheid en braken. De klachten kunnen minuten tot uren duren, waarna spontaan herstel optreedt. De bekendste oorzaken van een acute aanval van draaiduizeligheid zijn:

  • Ontsteking van het evenwichtsorgaan. Meestal gaat het om een virale ontsteking in aansluiting op een griepperiode.
  • De ziekte van Ménière.
  • Een aanval van migraine (waarbij de duizeligheid vaak gepaard gaat met hoofdpijn).
  • Doorbloedingsstoornis of bloeding in evenwichtsorgaan en/of (kleine) hersenen

-Bij benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) is er draaiduizeligheid die enkele seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen (bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed). De klachten worden veroorzaakt door ‘steentjes’ die zwerven door het evenwichtsorgaan.

-Een daling van de bloeddruk bij overeind komen kan leiden tot een licht gevoel in het hoofd bij opstaan of langdurig staan. Dit fenomeen noemt men orthostatische hypotensie en kan soms een bijwerking van medicatie zijn.

-Duizeligheid ontstaat ook bij een laag bloedsuikergehalte of vergiftigingen (bijvoorbeeld door alcohol of medicijngebruik).

Angst (al dan niet in combinatie met hyperventilatie) en depressie kunnen ook leiden tot duizeligheidsklachten. Meestal betreft het dan een licht, zweverig gevoel en geen draaiduizeligheid.

De behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. Binnen de fysiotherapie zijn de volgende behandelingen mogelijk:

– BPPD kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’  worden ‘gereponeerd’ (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen.

– Vestibulaire revalidatie, een oefentherapie die gericht is op het verminderen van symptomen veroorzaakt door vestibulaire dysfunctie. Primair bestaan deze symptomen uit duizeligheid, balansproblemen en visusproblemen. Secundair kunnen angst en depressie voorkomen. Als gevolg van deze symptomen zijn patiënten geneigd bepaalde bewegingen te vermijden met als gevolg afname van hun activiteiten niveau. Vestibulaire revalidatie is patiënt specifiek en heeft de volgende doelstellingen:

  • vermindering van duizeligheid en visusproblemen
  • verbetering van balans-/evenwichtsstoornissen
  • verminderen van angst
  • verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven.

Onze specialisten

Neem contact op voor persoonlijk advies
Gerben Oosterhout

Gerben Oosterhout

Fysiotherapeut / (kinder)Osteopaat, Dry Needling, Medical Taping, aangesloten bij duizeligheids netwerk. BIG 79036669104

gerben@fysiodeloten.nl
Hilda Wijnja

Hilda Wijnja

Fysiotherapie, Kinderfysiotherapie en Sport

info@hildawijnja.nl
Anke Visser

Anke Visser

Fysiotherapeut en Psychomotorisch therapeut, ParkinsonNet therapeut, PWR! en LSVT BIG certified, ReAttach therapeut. Aangesloten bij duizeligheidsnet.BIG 39036669704

anke@fysiodeloten.nl