Fysiotherapie voor kinderen

Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Dit gaat bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt dit wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Door bijvoorbeeld een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat kan er te weinig motorische ervaring opgedaan worden. Het kind moet leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden. Mee kunnen doen met leeftijdsgenoten ( zowel op school als bij het sporten) verbetert het zelfvertrouwen en welbevinden van een kind.

Als u de eerste keer met uw kind bij ons komt wordt er een intake gedaan; afhankelijk van de hulpvraag van ouders en kind wordt advies gegeven of een behandelplan opgesteld.

Behandeling vindt plaats op onze locatie Westereems 4a of bij u thuis (bij baby’s of indien medisch noodzakelijk). In onze (behandel)ruimtes zijn oefenmaterialen aanwezig waardoor kinderen worden gestimuleerd om te ontdekken, te oefenen en te groeien. In samenspraak met ouders wordt gekeken hoe het kind het geleerde thuis en op school kan toepassen.

Kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. U kunt zowel met als zonder verwijzing van de arts bij ons terecht. Voor aan huis behandeling van baby’s is een verwijzing noodzakelijk.

Kinderfysiotherapeuten zijn specialisten in ontwikkeling en beweging van kinderen; onze basis opleiding tot fysiotherapeut is aangevuld met een 4 jarige post-HBO opleiding kinderfysiotherapie of psychomotore therapie en vele jaren ervaring. We hebben kennis over houding, beweging, ziektebeelden, ontwikkeling van kinderen, opvoeding, coaching van kinderen en ouders. We zien ouders als de deskundige van hun kind en onze behandeling is gericht op versterken van de ouder- kind relatie (infant mental health). We werken doelgericht en verantwoorden onze behandeling middels verslaglegging. Behandelen als het niet vanzelf gaat is ons vak, daar zit ons hart en onze passie in.

Als praktijk hebben we veel samenwerkingspartners. Huisartsen, consultatiebureau- en schoolartsen, verpleegkundigen, collega’s kinderfysiotherapeuten van UMCG, Revalidatie Friesland, en Jeugdhulp Friesland verwijzen naar ons. Met mede behandelaars zoals ergotherapeuten en logopedisten overleggen we over onze behandeldoelen. Ook leerkrachten van basisscholen en bijzonder onderwijs maken gebruik van onze expertise voor hun leerlingen.

Multidisciplinair samenwerken maakt ons werk extra leuk en het resultaat van onze behandelingen beter.

Meer info zie: nvfk.nl

Onze specialisten

Neem contact op voor persoonlijk advies
Hilda Wijnja

Hilda Wijnja

Fysiotherapie, Kinderfysiotherapie en Sport

info@hildawijnja.nl
Anke Visser

Anke Visser

Fysiotherapeut en Psychomotorisch therapeut, ParkinsonNet therapeut, PWR! en LSVT BIG certified, ReAttach therapeut. Aangesloten bij duizeligheidsnet.BIG 39036669704

anke@fysiodeloten.nl
Gerben Oosterhout

Gerben Oosterhout

Fysiotherapeut / (kinder)Osteopaat, Dry Needling, Medical Taping, aangesloten bij duizeligheids netwerk. BIG 79036669104

gerben@fysiodeloten.nl