Fysiotherapie de Loten in Sneek

Uw specialist in fysiotherapie & kinderfysiotherapie

Afspraak maken

Voor een afspraak belt u naar
0515 – 41 57 08

U kunt ook een e-mail sturen naar:
info@fysiodeloten.nl

Géén verwijzing nodig

Fysiotherapie

Heeft u last van uw knie, pijn in uw rug, een chronische ziekte of een andere klacht? Wij fysiotherapeuten helpen u om te (blijven) bewegen.

Kinderfysiotherapie

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Soms is het nodig om daar wat hulp bij te krijgen.

Heeft u vragen

Neem dan contact met ons op via
0515 – 41 57 08
of stuur een e-mail naar
info@fysiodeloten.nl

Krijg ik vergoeding via ziektekosten?

De vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders. Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed...

Uw lichaam verdient de beste behandeling

Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, bij de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapeuten (NVFK), bij Fitkids, bij het ParkinsonNet, bij Neurologie Fysiotherapeuten Friesland MCL ,bij het Neurologie netwerk Antonius Ziekenhuis Sneek/Emmeloord, bij het COPD Netwerk, bij het Dystonie Netwerk en bij het Duizeligheids Netwerk.

Specialisaties

Binnen onze praktijk - Fysiotherapie de Loten

Fysiotherapie

Fietsen, lopen, bukken, daar denkt u eigenlijk niet bij na. Tot het moment dat u last krijgt van een zeurende knie, pijn in uw rug of van een chronische ziekte.

Kinderfysiotherapie

We zijn specialisten in ontwikkeling en beweging van kinderen, onze begeleiding heeft als doel om het kind te stimuleren om zo optimaal mogelijk te bewegen zowel thuis, als op school en bij de sportclub.

Medische fitness

Ondanks uw beperkingen of klachten toch weer plezier in bewegen krijgen. Uw therapeut stelt met u een individueel aangepast trainingsprogramma op.

Neurovalidatie

Fysiotherapie bij aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. Er wordt geoefend om functies te herleren en om functieverlies of -achteruitgang zoveel mogelijk te beperken.

Fysiotherapie bij baby’s

Sommige baby’s hebben moeite met het leren omrollen naar de buik, kruipen of staan. We begeleiden ouders ook bij baby’s die veel huilen en/of onrustig zijn.

Longreactivatie COPD

Als praktijk zijn wij aangesloten bij het COPD netwerk en werken we nauw samen met uw longarts, de longverpleegkundige en uw huisarts.

Medical taping

Deze methode wint sinds de laatste jaren aan populariteit in Europa. Er worden nog steeds nieuwe behandeltechnieken met de tape ontwikkeld.

Fysiotherapie bij Parkinson

Onze praktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet. Via gezamenlijke scholing en onderling overleg kan zo de optimale zorg bij de ziekte van Parkinson worden geboden.

Duizeligheid en Balans

Deze klachten zijn belemmerend in het dagelijks leven. Behandeling betekent een verbetering van kwaliteit van leven, mogelijkheid tot werk en vermindering van angst.

Thuisbehandeling

Als u niet naar de praktijk kunt komen, dan komen wij naar u toe! De behandeling is gericht op het verminderen van klachten en het optimaliseren van het zelfstandig functioneren

Adem- en ontspanning

Bewust ontspannen kan verbetering geven bij klachten. U kunt terecht voor individuele behandeling waarin bewust kunnen ontspannen een hoofddoel is.

Afspraak maken

Heeft u lichamelijke klachten die uw dagelijkse werkzaamheden in de weg zitten?